IYRC คือะไร?

International Youth Robot Competition (IYRC) การแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนนานาชาติเป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลกที่ปรับขนาดสำหรับคนรุ่นใหม่

IYRC เปิดกว้างสำหรับเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไปที่ต้องการสร้างหุ่นยนต์และแม้จะมีความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์เพียงน้อยนิดก็เข้าร่วมได้

IYRC เสนอการแข่งขันไม่เพียงแต่ความหลากหลายของโปรแกรม แต่ยังรวมทั้งการทดลองทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมทางสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว

IYRC จะเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการแลกเปลี่ยนความเห็นและความคิดที่สร้างสรรค์ระหว่างครูผู้สอนหุ่นยนต์ นักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก

IYRC world map