DOWNLOAD

MRT Setup

MRTSetup.zip

MRT Setup Version 1.2

MRTSetup20140326(Without HELP).zip

MRT-Coconut

MRT-Coconut.zip

MRT-Duino

MRT-Duino.zip

MRT5

MRT5.zip

Blacksmith

Blacksmith.zip

UTILITIES

.NET Framework 3.5

dotNetFx35setup.zip

.NET Framework 4.7.2

NDP472-KB4054530-x86-x64-AllOS-ENU.zip

IYRC 2018 Game field Artwork

IYRC 2018 Game field Artwork.rar

กฏ กติกา ฉบับแปลไทย Junior Categories IYRC 2018

กฏ-กติกา-ฉบับแปลไทย-Junior-Categories-IYRC-2018.pdf

กฏ กติกา ฉบับแปลไทย Senior & Open Categories IYRC 2018

กฏ-กติกา-ฉบับแปลไทย-Senior-Open-Categories-IYRC-2018.pdf

กฏ กติกา IYRC 2019 (ENG)

2019-IYRC-Game-Rule-Version-Official-Release.pdf

กฏ กติกา TYRC 2019

TYRC-THAILAND-2019.pdf

หนังสือเชิญ โครงการ TYRC 2019

TYRC2019.pdf

Poster TYRC 2019

Poster-TYRC-2019-v2.pdf

PICTURE

Demo Class @PPM2

Digital Bigbang 2018

Line Core M

MRT5

RAS - New term

Robot Picture

Teacher code@WDD

World Didac2018