MyRobotTime IYRC 2018

การแข่งขัน IYRC THAILAND 2018

IYRC THAILAND 2018 เป็นการแข่งขันที่จัดในประเทศไทย เป็นการแข่งขันในระดับนานาชาติ ที่จะจัดขึ้นในช่วงระหว่างเดือน 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม นี้ ที่ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน IYRC 2018

 1. เยาวชนอายุระหว่าง 8-12 ปี และ 17 ปี รวมถึงครู (ไม่จำกัดอายุ)
 2. มีสื่อการเรียนรู้ชุด MRT หรือชุดหุ่นยนต์ My Robot Time เพื่อใช้แข่งขัน
 3. สามารถร่วมเดินทางไปแข่งขัน IYRC 2018 ณ กรุงเทพมหานคร (มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์)
 4. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและดูแลตัวเองได้ระดับหนึ่ง
 5. การจัดทีมแข่งขันต้องมีครูหรืออาจารย์ผู้ดูแลจากสถานศึกษารับรองหรือควบคุมดูแลมาสนามแข่งขัน หรือสังกัดศูนย์การเรียนรู้ของ MRT ที่มีครูผู้ดูแลจากศูนย์เป็นผู้ควบคุมดูแลมาแข่งขัน

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 ประเภท

 1. ประเภทเยาวชน อายุ 6 – 12 ปี  (ดูกติกา คลิ๊ก)
  • R Sport – Bowling (อายุ 6-8 ปี)
  • R Sport – Soccer (อายุ 7-12 ปี)
  • Item Recycle (อายุ 7-12 ปี)
  • Animal Kingdom (อายุ 7-12 ปี)
  • Bridge of Friendship (อายุ 7-12 ปี)
 2. ประเภทเยาวชน อายุ 13 – 17 ปี (ดูกติกา คลิ๊ก)
  • Marine Transporter
  • Save the Forest
 3. ประเภททั่วไป ไม่จำกัดอายุ (ดูกติกา คลิ๊ก)
  • Humanoid Dance
  • Humanoid Mission
 4. ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (ดูกติกา คลิ๊ก)
  • รุ่นอายุ 7 – 12 ปี
  • รุ่นอายุ 13 – 17 ปี

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครแข่งขัน