Showing all 10 results

Show sidebar
Close

MRT-Blacksmith

MRT-Blacksmith เป็นบอร์ดเขียนโปรแกรมที่มีจอแสดงผล LCD พอร์ตดิจิตอล, พอร์ตอนาล็อก, ฟังก์ชันบลูทูธ HC-06, เซ็นเซอร์ที่ทำงานโดยการเขียนโปรแกรม ซอฟท์แวร์ที่เราพัฒนาขึ้นเองเข้ากันได้กับ Scratch และ Arduino สนับสนุนการเปลี่ยนภาษาต่างๆ เซ็นเซอร์อัพเกรดใหม่เช่น เซนเซอร์วัดความชื้น, เซ็นเซอร์เอียง, เซนเซอร์วัดระดับกก, เซนเซอร์วัดปริมาตร, เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ, เซ็นเซอร์อัลตราโซนิก
coconut_myrobottime.co.th
Close

MRT-Coconut

MRT-Coconut เป็นชุดการเขียนโปรแกรมเพื่อการศึกษาอย่างง่ายที่ใช้บอร์ด Arduino-Uno เหมาะสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น โปรแกรมด้วยบอร์ด Arduino Scratch เข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์ MRT ทั้งหมดในปัจจุบัน ฟีเจอร์ที่ปรับปรุเช่น เซ็นเซอร์สามแกน, LED สี, เมนบอร์ดแบบโอเพนซอร์ส, เซ็นเซอร์ Cds, เซ็นเซอร์ IR, เซ็นเซอร์ IR จับทิศทาง, ตัวรับสัญญาณ IR, Bluetooth 4.0 ฯลฯ มี APP มือถือสำหรับใช้โปรแกรม
MRT3-1_myrobottime.co.th
Close

MRT3-1

฿7,300
MRT3 มีทั้งหมด 4 ระดับตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูงเพื่อเรียนรู้ทักษะการใช้หุ่นยนต์ หลักสูตรต้นฉบับจะรวมการประกอบหุ่นยนต์และหลักการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อช่วยให้เด็กเข้าใจได้ง่าย
MRT3-2_myrobottime.co.th
Close

MRT3-2

฿6,600
MRT3 มีทั้งหมด 4 ระดับตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูงเพื่อเรียนรู้ทักษะการใช้หุ่นยนต์ หลักสูตรต้นฉบับจะรวมการประกอบหุ่นยนต์และหลักการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อช่วยให้เด็กเข้าใจได้ง่าย
MRT3-3_myrobottime.co.th
Close

MRT3-3

฿9,300
MRT3 มีทั้งหมด 4 ระดับตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูงเพื่อเรียนรู้ทักษะการใช้หุ่นยนต์ หลักสูตรต้นฉบับจะรวมการประกอบหุ่นยนต์และหลักการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อช่วยให้เด็กเข้าใจได้ง่าย
MRT3-4_myrobottime.co.th
Close

MRT3-4

฿6,000
MRT3 มีทั้งหมด 4 ระดับตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูงเพื่อเรียนรู้ทักษะการใช้หุ่นยนต์ หลักสูตรต้นฉบับจะรวมการประกอบหุ่นยนต์และหลักการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อช่วยให้เด็กเข้าใจได้ง่าย
MRT3_12_myrobottime.co.th
Close

MRT3(1+2)

MRT3 มีทั้งหมด 4 ระดับตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูงเพื่อเรียนรู้ทักษะการใช้หุ่นยนต์ หลักสูตรต้นฉบับจะรวมการประกอบหุ่นยนต์และหลักการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อช่วยให้เด็กเข้าใจได้ง่าย
MRT3_123_myrobottime.co.th
Close

MRT3(1+2+3)

MRT3 มีทั้งหมด 4 ระดับตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูงเพื่อเรียนรู้ทักษะการใช้หุ่นยนต์ หลักสูตรต้นฉบับจะรวมการประกอบหุ่นยนต์และหลักการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อช่วยให้เด็กเข้าใจได้ง่าย
MRT3_1234_myrobottime.co.th
Close

MRT3(1+2+3+4)

MRT3 มีทั้งหมด 4 ระดับตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูงเพื่อเรียนรู้ทักษะการใช้หุ่นยนต์ หลักสูตรต้นฉบับจะรวมการประกอบหุ่นยนต์และหลักการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อช่วยให้เด็กเข้าใจได้ง่าย
MRT3_34_myrobottime.co.th
Close

MRT3(3+4)

MRT3 มีทั้งหมด 4 ระดับตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูงเพื่อเรียนรู้ทักษะการใช้หุ่นยนต์ หลักสูตรต้นฉบับจะรวมการประกอบหุ่นยนต์และหลักการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อช่วยให้เด็กเข้าใจได้ง่าย