การลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

สำหรับ Robot Competition on 12 October 2018 (9.00 am – 12.00 am Meeting Room 1), QSCC เราจะทำการอบรมและจัดแข่งขันต่อหุ่นยนต์สำหรับครู

อบรม Free มีใบประกาศนียบัตร พร้อมแข่งขัน “Robot” เพื่อทดสอบไอเดียการออกแบบหุ่นพร้อมเขียน code

หลักสูตรระยะสั้น 3 ชม. เพื่อให้ครูที่ต้องการเริ่มต้นกับ STEM Robotic เรียนรู้ การสร้างหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรมอ่านเซ็นเซอร์ และ สั่งหุ่นให้เดินตามเส้น และการแข่งขันแบบมินิ ให้ความรู้อย่างสนุกสนานเป็นแบบอย่างการสอน STEM Robotic ให้กับครู

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและแข่งขัน Robot
• ไม่กำหนด เพศ อายุ ขอแค่เป็นครู เท่านั้น
• เปิดรับ 15 โรงเรียน และ 1 ทีม ลงชื่อได้ไม่เกิน 2 คน/โรงเรียน

ข้อกำหนดการอบรมและแข่งขัน Robot
• เตรียมตัวและหัวใจ พร้อมโน้ตบุ๊คคู่ใจ (อย่าลืม! นำ Computer Notebook มาด้วย)
• ใช้พื้นที่การแข่งขันตามหน้างานกำหนด ( 50 ตร.ม โดยประมาณ)
• หุ่นยนต์ (มีให้ยืม) มารับหน้างานตอนลงทะเบียน (จัดหุ่นให้ รร ละ 1 ชุด)

กติกาการแข่งขัน
• การแข่งขันเดินตามเส้น จะแข่งขันหลังจากได้รับการอบรมเสร็จเรียบร้อย
• หุ่นใครสามารถเดินตามเส้นทางในระยเวลาที่น้อยที่สุด คือผู้ชนะ

ขั้นตอนการแข่งขัน
•กรรมการสั่งเตรียมพร้อมให้ผู้แข่งขันส่งหุ่น ณ จุดเริ่มต้น
• เมื่อกรรมการเป่านกหวีดเริ่มการแข่งขัน ผู้แข่งขันจะต้องกดสวิตช์เริ่มและหน่วงเวลา 5 วินาที
(โดยกรรมการจะจับเวลา) Robot ของผู้แข่งขันท่านใดเคลื่อนตัวออกก่อน5วินาที ถือว่าแพ้
• ในระหว่างแข่งขันหุ่นใครออกนอกเส้นแทบสีดำก่อนถือว่าแพ้
• การแข่งขันครบตามกำหนด แล้วไม่มีผู้ชนะ/แพ้ ถือว่าเสมอกัน
• ในกรณีอื่นๆกรรมการใช้ดุลพินิจตัดสินผู้ชนะได้

ขนาดสนาม
• ใช้ตามจริงหน้างานที่เตรียมไว้

อย่าลืม! นำ Computer Notebook มาด้วย

ดาวน์โหลดโปรแกรม MRTSetup.zip คลิ๊ก